เกี่ยวกับเรา

บริษัท 50เพรสพริ้นติ้ง จำกัด

            ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ระบบออฟเซ็ท และ ระบบดิจิตอล ออนดีมานด์
งานบริการต่างๆที่ทำ อาทิเช่น ใบปลิว แผ่นพับ หนังสือ แคทตาล็อก กล่อง ถุง บรรจุภัณฑ์ บิล ปลอกแก้ว
คูปอง ฉลากสินค้า สติกเกอร์ ฯลฯ และได้มีการเพิ่มเครื่องจักรทางด้าน inkjet เพื่อรองรับงานโฆษณา
สติกเกอร์ติดอาคาร กระจก ป้ายไวนิล อุปกรณ์ออกบูธต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วย 

ทางบริษัทสามารถผลิตงานคุณภาพสูงในปริมาณที่จำนวนน้อยถึงมากได้อย่างครอบคลุม ในราคาโรงงาน
และระยะเวลาในการผลิตที่รวดเร็ว

              ทางบริษัท 50เพรสพริ้งติ้ง ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การสนับสนุน
50 เพรสพริ้นติ้ง ด้วยดีตลอดมา เราขอสัญญาว่า เราจะรักษามาตรฐานและคุณภาพให้ดี
สมกับที่ท่านไว้วางใจเราตลอดไป ขอบคุณค่ะ